Doğusunda Malatya merkez ilçesi , güneyinde Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçesi, batısında Kahramanmaraş iline bağlı Elbistan ilçesi, kuzeyinde Darende ve Hekimhan ilçeleri bulunmaktadır.

İlçe, ova ve dağlık bir konumda kurulmuştur.   Başlıca  düzlükler  Erhaç  Düzü,  Arga  Düzü  ve  Ören  Düzü  adıyla  anılır.  Güneydoğu  Torosların  kollarından  Akçadağ  ve  Karadağ  önemli  yükseltilerdir.  Tohma  ve  Sultansuyu  ile  onların  kolları  durumundaki küçük  dereler  akarsularımızdır.  Önemli  yaylalarımız  Başyurt,  Şet,  Sarılar,  Sarıçiçek,  Kavurma

İlçeye karasal iklim hakimdir. Zaman  zaman  yaz  sıcaklıklarının  +40  dereceyi  aştığı,  kış  soğuklarının  -20  derecelerin  altına  indiği  nadir  de  olsa  görülür.

Gayet  güzel  havası  ve  suyu vardır.  Bu  durum  Osmanlı  “salname”lerinde de (Yıllıklar)  şöyle   belirtilmektedir:  “Merkez ve merkeze bağlı köy ve nahiyelerin su ve havasındaki güzellik, gelişmelerine elverişli ise de,  alanın  çok  dağlık  olması  gelişmesini  sekteye  uğratmaktadır.”